Projekti

 

 

Eiropas Sociālā fonda Plus programma materiālās nenodrošinātības mazināšanai 2021. -2027.

Nodibinājums “Allažu bērnu un ģimenes atbalsta centrs” no 01.04.2021. – 31.03.2024 īsteno līgumu Nr.2020.FEAD/PO.04/19/17 Eiropas Sociālā fonda Plus programmas materiālās nenodrošinātības mazināšanai 2021.–2027. gadam ietvaros atbalstāmo darbību īstenošanu ar mērķi mazināt nenodrošinātību ar pārtiku un materiālo nenodrošinātību zemu ienākumu mājsaimniecībās, tajā skaitā mājsaimniecībās ar bērniem, vienlaikus mazinot vistrūcīgāko iedzīvotāju sociālo atstumtību.

Labklājības ministrija sadarbībā ar Valsts Kanceleju ir izstrādājusi informatīvo materiālu “Ceļš līdz ES atbalsta pakām: kas un kā?” par  Eiropas Sociālā fonda Plus programmas materiālās nenodrošinātības mazināšanai 2021.–2027 atbalsta veidiem un nosacījumiem atbalsta saņemšanai. Materiāls skatāms

 šeit: Cels_lidz_ES_atbalsta_pakam_2024.pdf,

Partnerorganizācija Nodibinājums “Allažu bērnu un ģimenes atbalsta centrs” nodrošina gatavu maltīšu izdalīšanu un papildpasākumu īstenošanu adresē Stārķu iela 4, Allaži, Allažu pagasts, Siguldas novads.

Gatavu maltīšu izsniegšana notiek katru dienu plkst.:

                         9. 00 –  9. 30

                         12. 30 – 13. 00

                         16. 30 – 17. 00

                         19. 30 – 20. 00

“Allažu bērnu un ģimenes atbalsta centrs” īsteno papildpasākumus, nodrošinot, ka papildpasākumi mazina personu sociālo atstumtību, kā arī veicina šo personu patstāvību savu sociālo problēmu vai ārkārtas situācijas rezultātā radušos problēmu risināšanā ilgtermiņā.

“Allažu bērnu un ģimenes atbalsta centrs” piedāvā iespēju brīvprātīgi piedalīties šādos papildpasākumos:

– informatīvi pasākumi par papildu iespējām saņemt atbalstu ikdienas problēmu risināšanai vai ārkārtas situācijās, par nodarbinātības iespējām, izglītības iespējām, sabiedrības veselības veicināšanu, sportu, brīvā laika pavadīšanu, par Eiropas Sociālā fonda Plus programmas materiālās nenodrošinātības mazināšanai 2021.–2027,  vai citu ārvalstu finanšu instrumentu projektu ietvaros pieejamiem pakalpojumiem un citiem līdzīgiem pasākumiem;

– individuāls un grupu darbs ar personu vai personu grupām, nodrošinot starpinstitucionālu sadarbību, atsevišķu speciālistu profesionālās konsultācijas un atbalsta grupas vai pašpalīdzības grupas sociālo problēmu risināšanā;

– neformāli izglītojoši pasākumi praktisku sadzīves iemaņu attīstībai, tai skaitā ēst gatavošanā, veļas mazgāšanā, mājas uzkopšanā, mājsaimniecības budžeta plānošanā, bērnu audzināšanā un darba meklēšanā;

–  socializēšanas pasākumi personas sociālo lomu, vērtību, kultūras un tradīciju apgūšanai un iekļaušanai sabiedrībā.

Papildpasākumu organizēšanā personāls ir elastīgs un reaģē uz klientu uzdotajiem jautājumiem, vēlmēm, lai organizētu nepieciešamās nodarbības, lekcijas, pārrunas. Papildpasākumu dalībnieki aicināti uzrādīt Sociālā dienesta izsniegtu izziņu par atbilstību maznodrošinātas, trūcīgas vai krīzes situācijā esošas mājsaimniecības statusam.

2024.gada 1.ceturksnī plānoti papildpasākumi:

27.01.2024.   lekcija par tēmu „Personīgā higiēna un kontracepcija” , 
16.03.2024.  nodarbība ” Dārzs uz palodzes”      
 

Allažu bērnu un ģimenes atbalsta centra telpās
 

 Kontaktinformācija– tel. 20024573

E-pasts: info@allazuatbalstacentrs.lv

Izstrādāts modelis darbam ar ģimeni rehabilitācijas institūcijā (Latvijas un Šveices sadarbības programmas ietvaros finansēts projekts „Vardarbībā  ģimenē cietušu bērnu un jauniešu rehabilitācija institūcijā kopā ar ģimeni. Optimāla modeļa izstrāde un prakse”, Nr. 2010.CH04/mac-166, 2010.-2012.g.)

Sīkāka informācija par projektu un sagatavotie materiāli lejupielādēšanai ir pieejami šeit

Izstrādāta sociālās rehabilitācijas programma no vardarbības cietušām sievietēm (ESF finansiāli  atbalstīts projekts „Sociālās rehabilitācijas programmas izstrāde vardarbībā cietušām sievietēm”, līgums Nr.  VPD1/ESF/NVA/06/GS/3.3.5.2./0001/0061/03, 2006.-2008.g.),