Par mums

Allažu bērnu un ģimenes atbalsta centrs darbojas kopš 2001. gada.

2009. gadā centrs kopā ar Latvijas Bērnu fondu reģistrēja Nodibinājumu “Allažu bērnu un ģimenes atbalsta centrs”, un ir viena no 7 institūcijām Latvijā, kas par valsts budžeta līdzekļiem  nodrošina sociālās rehabilitācijas pakalpojumu no prettiesiskām darbībām cietušiem nepilngadīgajiem. Centrs piedāvā arī citus pakalpojumus.

Nodibinājuma mērķi ir:

  • Sadarbojoties dažādu nozaru speciālistiem un organizācijām sniegt atbalstu bērniem un viņu ģimenēm krīzes situācijās;
  • Darboties kā kompetenču, izglītības un atbalsta centram bērnu un ģimeņu labklājības veicināšanai, nodrošinot attīstošas, informatīvas un preventīvas programmas;
  • Sniegt stacionārus un ambulatorus rehabilitācijas pakalpojumus bērniem, īpaši vardarbībā cietušiem, un viņu ģimenes locekļiem.
  • Izstrādāt un aprobēt rehabilitācijas programmas.

Atbalsta centram ir 2 ēkas. Tajā strādā 12 kvalificēti darbinieki.

Gadā vidēji rehabilitācijas kursu iziet 150 nepilngadīgie un viņu resursu personas.

Paralēli savam tiešajam darbam centra speciālisti izstrādā inovatīvas programmas rehabilitācijas kvalitātes uzlabošanai, iesaistās dažādos projektos un sadarbībā ar citiem  centriem darbojas pie LR  likumdošanas izmaiņām.

Allažu bērnu un ģimenes atbalsta centrs darbojas saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumu un ir reģistrēts kā sociālo pakalpojumu sniedzējs.

Allažu bērnu un ģimenes atbalsta centram ir piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss.