Pakalpojumi pieaugušajiem

Sociālās rehabilitācijas pakalpojums pilngadīgiem cilvēkiem tiek sniegts saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.790 „Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanas kārtība no vardarbības cietušām un vardarbību veikušām pilngadīgām personām”.

Allažu bērnu un ģimenes atbalsta centrs  pilngadīgām personām, kuras cietušas no vardarbības piedāvā 30 dienu (iespējams papildināt līdz 60 dienām ) sociālo rehabilitāciju institūcijā ar izmitināšanu.

Pieteikties pakalpojuma saņemšanai  var, vēršoties  pašvaldības sociālajā dienestā vai tieši sazinoties ar Allažu bērnu un ģimenes atbalsta centru. Skat. sadaļu kontakti. Saņemot personas lūgumu, Allažu bērnu un ģimenes atbalsta centrs informāciju nodos attiecīgajam Sociālajam dienestam.

Pakalpojuma nepieciešamību izvērtē psihologs vai sociālais darbinieks, sniedzot speciālista atzinumu. Atzinums tiek sagatavots piecu darbdienu laikā pēc personas iesnieguma saņemšanas un nekavējoties nosūtīts sociālajam dienestam.

Pēc speciālista atzinuma saņemšanas Sociālais dienests piecu dienu laikā lemj par pakalpojuma piešķiršanu atbilstoši Ministru kabineta noteikumos Nr. 790 minētajiem kritērijiem.

Ja Sociālais dienests pilngadīgajai personai ir piešķīris  sociālās rehabilitācijas pakalpojumu mūsu institūcijā, tad pēc iepriekšējas saskaņošanas esam gatavi uzņemt pie sevis.

MK noteikumi Nr. 790 paredz, ka kopā ar no vardarbības cietušo pilngadīgo personu  rehabilitācijas institūcijā var atrasties arī viņas bērni, neatkarīgi no tā, vai viņi ir/nav cietuši no vardarbības. Ja bērni  ir cietuši no vardarbības, tad viņi Allažu bērnu un ģimenes atbalsta centrā saņem pakalpojumu no pretlikumīgām darbībām cietušiem bērniem. Skat. sadaļu “Pakalpojumi bērniem”.

Ja nepieciešams, tad pilngadīgās personas  un viņas bērnu nokļūšanu pie mums organizē sociālais dienests..

Sīkāk par valsts piedāvātajiem pakalpojumiem pieaugušajiem var uzzināt LR Labklājības ministrijas mājas lapā (uzklikšķināt šeit).

Specialistiem adresētas pakalpojuma noformēšanai nepieciešamo dokumentu veidlapas atrodamas sadaļā “Dokumenti”.