Dokumenti

Sociālā rehabilitācija institūcijā no prettiesiskām darbībām cietušiem bērniem
Veidlapas pakalpojuma noformēšanai:

Pamatinformācija par klienta situāciju sociālās rehabilitācijas uzsākšanai

Līgums par pakalpojumu sniegšanu bērnam

Līgums par pakalpojumu sniegšanu bērna pavadonim

Sociālā darbinieka slēdziens

Sociālā darbinieka nosūtījums

Nepieciešama medicīniskā izziņa. Forma Nr.027/u

Sociālā rehabilitācija institūcijā pieaugušajiem
Veidlapas pakalpojuma noformēšanai:

Speciālista atzinums par pakalpojuma nepieciešamību

Līgums par pakalpojuma sniegšanu pieaugušajam

Līgums par pakalpojuma sniegšanu pieaugušajam ar bērnu

Nepieciešams arī personas iesniegums

Līgums par krīzes centra pakalpojumu